შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრანმაზე – „საფინანსო სერვისები“ და „კბილის სატექნიკო საქმე“ – დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

‼‼‼ შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრანმაზე – „საფინანსო სერვისები“ და „კბილის სატექნიკო საქმე“ – დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!‼ მეილებზე დაგეგზავნათ ინფორმაცია, გთხოვთ გადაამოწმოთ!