შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრანმაზე – ფარმაცია (სააფთიაქო); საექთნო განათლება და აღმზრდელი – დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

‼‼‼ შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრანმაზე – ფარმაცია (სააფთიაქო); საექთნო განათლება და აღმზრდელი – დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!‼

გთხოვთ შეხვიდეთ სისტემაში: vet.emis.ge სადაც საგამოცდო ფურცელში გაიწერა ტესტირების ადგილმდებაროება და დრო!

კითხვების შემთხვევაში გვიკავშირდებით: ?593264546; 599275739