შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან

???? შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან, პსპ ფარმას წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის თემა იყო სტუდენტთა პროფორიენტაცია და სტუდენტური დასაქმების პროგრამა. გათამაშდა სიმბოლური საჩუქრები.