შპს ორიენტირში გრძლდება მიღება 2022 სასწავლო წლისათვის.

? შპს ორიენტირში გრძლდება მიღება 2022 სასწავლო წლისათვის. რეგსიტრაცია მიმდინარეობს და გაგრძლდება 22 აგვისტოს ჩათვლით ❗️
? ? ? შპს ორიენტირი გაძლევთ სწორ ორიენტაციას და გიწვევთ ხარისხიანი სწავლებისთვის ❗️❗️❗️