შპს ორიენტირში, გრძელდება შეხვედრები პროფესიულ სტუდენტებთან

? შპს ორიენტირში, გრძელდება შეხვედრები პროფესიულ სტუდენტებთან, კოლეჯის იურისტის, ვანო ბალახაშვილის მონაწილეობით, სტუდენტთა უფლებების გაცნობის მიზნით. შეხვედრას ესწრებოდა კოლეჯის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსი და საქმისწარმოების, პროფესიულ სტუდენტთა რეგისტრაციისა და ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი.