შპს ორიენტირსა და შპს იბერიაფარმა+ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

✅ შპს ორიენტირსა და შპს იბერიაფარმა+ შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.
✅ მემორანდუმის მხარეები ითანამშრომლებენ სტუდენტების იბერიფარმა+-ის სააფთიაქე ქსელში შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.