შპს ორიენტირსა და სსიპ ქალაქ თბილისის N 10 საჯარო სკოლას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

????მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან პროფესიული განათლების განვითარების საკითხებში:
???? ახალგაზრდების პიროვნული და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით და გაუზიარებენ ერთმანეთს გამოცდილებას პროფესიული განათლების საკითხებში;
???? მოაწყობენ მასტერკლასებს სხვადასხვა პროფესიების მიხედვით;
???? ჩაატარებენ ტრენინგებს სხვადასხვა აქტიურ საკითხებთან დაკავშირებით;
???? ერთობლივი ძალისხმევით ორგანიზებას გაუწევენ სხვადასხვა სახის აქტივობების დაგეგმვასა და ჩატარებას ახალგაზრდების პროფესიული თვითგამორკვევის მიზნით;
???? განახორციელებენ სხვა საქმიანობას, რაც დაკავშრებულია პროფესიულ საგანმანათლებლო საქმიანობასთან.