შპს ორიენტირმა, კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა გაზარდა!

შპს ორიენტირმა, კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა გაზარდა! მადლობა ავტორიზაციის საბჭოს თავმჯდომარეს, წევრებს , ექსპერტებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო პროცესში!!!

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის უზრუნველსაყოფად, კოლეჯის ბაზაზე შეიქმნა დამატებით სატექნიკო ლაბორატორია და შეძენილ იქნა შესაბამისი აპარატურა, ასევე, ხელშეკრულება გაფორმდა დამატებით კიდევ ერთ სატექნიკო ლაბორატორიასთან.

#წარმატებებიორიენტირს!!!