შპს ორიენტირი ახორციელებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ პროფესიული მომზადება/გადამზადების შემდეგ პროგრამებს

✅ სალარო ოპერაციების განხორციელება – პროგრამის ხანგრძლივობა 9 კვირა; დაშვების წინაპირობა – საბაზო განათლება.
✅ სადღესასწაულო ღონისძიებების დაგეგმვა – პროგრამის ხანგრძლივობა 7 კვირა; დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება;
✅ ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში – პროგრამის ხანგრძლივობა 8 კვირა; დაშვების წინაპირობა სამედიცინო განათლება ;
✅ გერიატრიული ასისტენტი – პროგრამის ხანგრძლივობა 8 კვირა; დაშვების წინაპირობა ზოგადი განათლება ;
✅ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა -პროგრამის ხანგრძლივობა 12 კვირა; დაშვების წინაპირობა – საბავშვო ბაღში 6 თვიანი სამუშაო გამოცდილება;
✅ სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში-პროგრამის ხანგრძლივობა 12 კვირა; დაშვების წინაპირობა – საბავშვო ბაღში 6 თვიანი სამუშაო გამოცდილება;
???? რეგისტრაცია გამომცხადდება სოციალური სააგენტოს მიერ, დამატებით მოგეწოდებათ ინფორმაცია პროგრამის დაწყების შესახებ.
დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკაცშირდით:
???? 593264546; 599275739; 577784746