შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს მედდის ვაკანტურ ადგილზე

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 1. მინიმუმ პროფესიული განათლება ჯანდაცვის სფეროში;
 2. სამედიცინო სფეროში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება,
 3. თანამდებობის შესაბამისი საკონონმდებლო ბაზის ცოდნა.
  კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
  ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  გ) CV.

საკონკურსო ვადად განისაზღვროს 2022 წლის 08 თებერვლიდან 2022 წლის 14 თებერვლის ჩათვლით.