შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს

  • შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს  ვებ გვერდის დიზაინერის ვაკანტურ ადგილზე.
  • საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების ვადად განისაზღვროს 2023 წლის 08 ნოემბრიდან 14 ნოემბრის ჩათვლით.
  • კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
  • მინიმუმ პროფესიული განათლება;
  • კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა.
  • კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან ცნობა/დამადასტურებელი

დოკუმენტი;

გ) CV.