შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს

შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს პროფესიული განათლების მასწავლებლის პოზიციაზე შემდეგი მოდულების განსახორციელებლად:
✅ ინგლისური ენა – 1 ადგილი;
✅ თერაპევტის ასისტირება – 2 ადგილი;
✅ ორთოპედის ასისტირება – 2 ადგილი;
✅ ქირურგის ასისტირება 1,2 – 2 ადგილი;
✅ დენტალური რენტგენის გადაღება – 2 ადგილი;
✅სამუშაოს ორგანიზება სტომატოლოგიური საქმისათვის – 2 ადგილი;
✅ სტომატოლოგიურ პრაქტიკაში გამოყენებული საიზოლაციო სისტემები – 2 ადგილი;
✅ სპეციალური საჭიროების პაციენტების სტომატოლოგიური მომსახურება – 2 ადგილი.
? საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის 28 ოქტომბრის ჩათვლით.
? კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი ან უმაღლესი პროფესიული განათლების კვალიფიკაცია ან პრაქტიკული მუშაობის ან სწავლების ორწლიანი გამოცდილება იმ სფეროში, რომელ პროფესიულ მოდულსაც ახორციელებს.
? კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
გ) CV.
? კონკურსი ჩატარდეს ორ ეტაპად: СV-ების გადარჩევა და საუკეთესო
СV-ების/კომპეტენციების/გამოცდილების მქონე პირებთან გასაუბრება.
დოკუმენტაცია გადმოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
? collegeorientiri@gmail.com