შპს ორიენტირი აცხადებს ვაკანსიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის, კარიერული და პიროვნული განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე.

????კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
???? მინიმუმ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი,
???? უცხო ენის ცოდნა,
???? კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა,
???? თანამდებობის შესაბამისი საკონონმდებლო ბაზის ცოდნა (მათ შორის: კონსტიტუციის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი),
???? ავტორიზაციის სტანდარტების ცოდნა,
???? განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება.
???? კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
✅ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
✅ განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან ცნობა/დამადასტურებელი
დოკუმენტი;
✅ CV.
‼️ საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების ვადად განისაზღვროს 2023 წლის 20 ივნისის ჩათვლით.
???? კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა მოხდეს როგორც კოლეჯის საკონკურსო კომისიის მისამართზე, აგრეთვე ელექტრონული რესურსების საშუალებით.
???? collegeorientiri@gmail.com
???? დაგვიკავშირდით:577784746; 599275739