შპს ორიენტირი აცხადებს ვაკანსიას ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერის ვაკანტურ ადგილზე.

? პირი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
✅სრული ზოგადი ან პროფესიული განათლება ან გამოცდილება IT სფეროში;
✅ტექნიკური ინგლისური ენის ცოდნა;
✅თანამდებობის შესაბამისი საკონონმდებლო ბაზის ცოდნა.
? პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
გ) CV;
დ) ცნობა გამოცდილების შესახებ.
? ვაკანსიის გამოცხადების ვადად განისაზღვროს 2022 წლის 9 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით.
დაგვიკავშირდით:
?599275739; 577784746