შპს ორიენტირის, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“, ავერსის კლინიკაში წარმატებით დასაქმებული კურსდამთავრებული შორენა გიორგაია.

????შპს ორიენტირის, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“, ავერსის კლინიკაში წარმატებით დასაქმებული კურსდამთავრებული შორენა გიორგაია.