შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო)-ს პროფესიული სტუდენტები,

???? შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო)-ს პროფესიული სტუდენტები, იმყოფებოდნენ რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში.
???? უფროსი მეცნიერთანამშრომელი ელიზავეტა ცხაკაია.