შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული სტუდენტები

✅შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული სტუდენტები, „ გაცნობითი პრაქტიკა – დენტალური საქმე“ მოდულის ფარგლებში (ჯგ. 504), იმყოფებოდნენ პრაქტიკის ობიექტზე შპს „დენტა“-ში.