შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმნათლებლო პროგრამის “საექთნო განათლება”

?შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმნათლებლო პროგრამის “საექთნო განათლება” პროფესიული სტუდენტები, “ავადმყოფის მოვლის ” მოდულის პრაქტიკული მეცადინეობების დროს, საქართველოს კარიტასის ბაზაზზე !