«სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფომანსული ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები»

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული პროგრამის მოდულის «სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფომანსული ხელოვნება და ფიზიკური აქტივობები» დისტანციური სწავლების შედაგად მიღწეული შედეგები:) პროფესიული განათლების მასწავლებელი ირმა გრიგოლია. დისტანციური სწავლება ძალას იკრებს!!!