სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა

????მიმდინარე წლის 22 მარტს შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ მსმენელებმა განმსაზღვრელი შეფასების ტესტური დავალებები შეასრულეს.