სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა

✅მიმდინარე წლის 18 მარტს შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ მსმენელებმა განმსაზღვრელი შეფასების ტესტური დავალებები შეასრულეს.