სიახლეები

2024 წლის 19 აპრილს შპს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები

2024 წლის 19 აპრილს შპს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის…

შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან

შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან, პსპ…

სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში

შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ფარმაცია (სააფთიაქო)“, მოდულის – „სანიტარიულ-ჰიგიენური…

მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთესის დამზადება

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი…

გადამზადების პროგრამა - „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა

კოლეჯში „ორიენტირი„ გადამზადების პროგრამა – „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“…

სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში

მიმდინარე წლის 23 მარტს, შპს ორიენტირში, პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სააღმზრდელო…

სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა

მიმდინარე წლის 22 მარტს შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური…

შპს ორიენტირის მიერ განხორციელებული „ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში

შპს ორიენტირის მიერ განხორციელებული „ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში, გამარჯვებული…

მსმენელებმა განმსაზღვრელი შეფასების ტესტური დავალებები შეასრულეს.

მიმდინარე წლის 19 მარტს შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური…

სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა

მიმდინარე წლის 18 მარტს შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური…

შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამა

შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის…

შპს ორიენტირსა და სსიპ ქალაქ თბილისის N 10 საჯარო სკოლას შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

მემორანდუმის ფარგლებში მხარეები ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან პროფესიული განათლების განვითარების საკითხებში: ახალგაზრდების…

მომზადება/გადამზადების მსმენელები „სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ .

მომზადება/გადამზადების მსმენელები „სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ .

კოლეჯ ორიენტირში წარმატებით ხორციელდება გადამზადების პროგრამა - „სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ .

მრავალფეროვანი და საინტერესო პრაქტიკული მეცადინეობები პროგრამის განმახორციელებელ ქალბატონ დარეჯან ბენდელიანთან…

„ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში, გამარჯვებული პროექტი ,,ევროპის მეგზური“. პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა.

„ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობის“ ფარგლებში, გამარჯვებული პროექტი ,,ევროპის მეგზური“. პროექტის…

სასიამოვნო სიახლე

2022 წლის ნოემბერში, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსმა, ყველასათვის მახლობელმა…