სიახლეები

საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის "ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები" შედეგის დადასტურების პროცესი ჯგუფებში

საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “ანატომია-ფიზიოლოგიის საბაზისო პრინციპები” შედეგის დადასტურების პროცესი…

კოლეჯში "ორიენტირი" პროფორიენტაციის ფარგლებში იმყოფებოდნენ ქ. თბილისის მე -11 საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

მათ დაათვალიერეს კოლეჯის სასწავლო გარემო, მატერიალური რესურსი. გაეცნენ საგანმანათლებლო პროგრამებს,…

კოლეჯში "ოროენტირი " გაიმართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებელებთან.

შეხვედრაზე განიხილეს მოდულური სწავლების გამოწვევები,მიდგომები,შეფასების ინსტრუმენტების შექმნის და შედეგების დადსტურების…

კოლეჯის "ორიენტირის" კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების…

კოლეჯის "ორიენტირის" კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები

ოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების…

კოლეჯში "ორიენტირი" პროფორიენტაციის ფარგლებში იმყოფებოდნენ ქ. თბილისის მე -10 საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

მათ დაათვალიერეს კოლეჯის სასწავლო გარემო, მატერიალური რესურსი. გაეცნენ საგანმანათლებლო პროგრამებს,…

კოლეჯში "ორიენტირი" ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები

კოლეჯის პროფესიულმა სტუდენტებმა წარადგინეს პეზიდენტობის 3 კანდიდატი . არჩევნები ჩატრდა სამართლიანობის…

მე -10 საჯარო სკოლის მოსწავლეები - "პროფესიული უნარების განვითარები"

მე -10 საჯარო სკოლის მოსწავლეები “პროფესიული უნარების განვითარების ” პროექტის…

პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პრაქტიკული მეცადინეობა (2)

კოლეჯი ორიენტირის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკულ მეცადინეობაზე.

პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პრაქტიკული მეცადინეობა

კოლეჯი ორიენტირის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკულ მეცადინეობაზე. 

კოლეჯი ორიენტირი გილოცავთ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს!

კოლეჯი ორიენტირი გილოცავთ გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაულს!

"საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს " ლაბორატორიაში

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტის ექსპერტის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე “საქართველოს სოფლის…

ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე

?კოლეჯ ორიენტირის ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო…

"სააღმზრდელო პროცესის" სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი

ბაგა-ბაღის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “სააღმზრდელო პროცესის” სწავლის შედეგის…

მასწავლებელთა ხარისხის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში

?2019 წლის 13 ნეომბერს კოლეჯი ორიენტირი იმყოფებოდა შეხვედრაზე – “მასწავლებელთა…

მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობა

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის…

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

„კბილის სატექნიკო საქმის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები სტომატოლოგიურ კლინიკა…

აღმზრდელის მხიარული მოსარგებლეები

კოლეჯ ორიენტირის ბაგა ბაღის აღმზრდელის მხიარული მოსარგებლეები პრაქტიკული მეცადინეობის დროს.…

აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის…

აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამა

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის…

პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა

კოლეჯი “ორიენტირი” პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს”კბილის ტექნიკოსის პროფესიული…