სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში

????შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ფარმაცია (სააფთიაქო)“, მოდულის – „სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში“ ფარგლებში, პროფესიული სტუდენტების მიერ სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი. ????‍????????პროფესიული განათლების მასწავლებელი ლალი კალატოზიშვილი????‍????.