სამუშაო შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან.

✅ სამუშაო შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან.