საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტები შეხვდნენ დამსაქმებელს, პსპ ფარმას წარმომადგენლებს.

საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტები შეხვდნენ დამსაქმებელს, პსპ ფარმას წარმომადგენლებს. შეხვედრისას პროფესიულ სტუდენტებს მათთვის საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაცია მიეწოდათ! ასეთი შეხვედრები მნიშვნელოვანია არჩეულ პროფესიასთან დაახლოებისა და დარგის გაცნობისთვის!!!?