საგანმანათლებლო პროგრამა – „ფარმაცია (სააფთიაქო)

? საგანმანათლებლო პროგრამა – „ფარმაცია (სააფთიაქო) – მოდულების წინაპირობების განხილვა.