სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში

????მიმდინარე წლის 23 მარტს, შპს ორიენტირში, პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში “ მსმენელებისთვის პროგრამის თეორიული და პრაქტიკული შედეგების დადასტურების პროცესი განხორციელდა. პროგრამის მოტივირებულმა და მონდომებულმა მსმენელებმა მნიშვნელოვანი და პროფესიულ საქმიანობისთვის სასარგებლო ცოდნა-უნარების ათვისება შეძლეს.