რეავტორიზაციისთვის მზადება დაწყებულია !

რეავტორიზაციისთვის მზადება დაწყებულია ! სამუშაო შეხვედრა!