პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სპროფესიული სტუდენტები კოლეჯის სატექნიკო ლაბორატორიაში პრაქტიკული მეცადინეობების დროს

???? პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სპროფესიული სტუდენტები კოლეჯის სატექნიკო ლაბორატორიაში პრაქტიკული მეცადინეობების დროს, რომელსაც უძღვება პროგრამის ხლემძღვანელი ქ.ნი თამარ შალამბერიძე.
???? ფოტოებში წარმოდგენილია, კოლეჯის სატექნიკო ლაბორატორიაში, სტუდენტების მიერ ნაწილობრივ – ფირფიტოვანი პროთეზის დამზადების ეტაპი დამჭერ-დამყრდნობი ფიქსატორის გამოყენებით.