პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ექსტრაკურლური აქტივობების დანერგვა და განვითარება

„პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ექსტრაკურლური აქტივობების დანერგვა და განვითარება“ – „ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარების გაძლიერება-დასაქმების ხელშეწყობისთვის“ !!!
პროექტის პირველი ნაწილი დასრულდა!
პროექტი გრძლდება!
✅პროექტში მონაწილე პროფესიული სტუდენტების მიერ ზამთრის სკოლის ფარგლებში მიღებული ცოდნისა და გამოცდილებას გაავრცელებენ!
✅ პროექტის მონაწილეთა მიერ შექმნილი პრეზენტაციების წარდგენა გაგრძელდება, პროექტში ჩართული კოლეჯების პარტნიორ ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში!