პროფესიული უნარების კვირეული 2023! პანელური დისკუსია;

✅ პროფესიული უნარების კვირეული 2023! პანელური დისკუსია; ექსტრაკურიკულური აქტივობების საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითები.

✅ შპს ორიენტირის “საფინანსო სერვისების” პროგრამის სტუდენტი ნიკოლოზ ზაქარაია, პროექტის “ზამთრის სკოლა: ტრანსფერული უნარები დასაქმების ხელშეწყობისთვის” და პანელური დისკუსიის მონაწილე ????