პროფესიული სგანმანათლებლო პროგრამის “კბილის სატექნიკო საქმე”

პროფესიული სგანმანათლებლო პროგრამის “კბილის სატექნიკო საქმე” პროფესოული სტუდენტები მოდულის ” გაცნობითი პრაქტიკა” ფარგლებში პრაქტიკის ობიექტის შპს “დენტას” ბაზაზე.