პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) შემადგენელი მოდულის

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) შემადგენელი მოდულის “ნივთიერებათა კლასიფიკაცია და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები” პრაქტიკული მეცადინეობის პროცესი

პროფესიული განათლების მასწავლებელი მანანა სტურუა.