პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “კბილის სატექნიკო საქმე”

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “კბილის სატექნიკო საქმე” პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკის ობიექტის დენტალ ლაბის ბაზაზე. მოდული- “მოუხსნელი იმპლანტკონსტრუქციები”.