პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტი ქეთევან პაპუნაშვილი, პრაქტიკის ობიექტზე

???? პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტი ქეთევან პაპუნაშვილი, პრაქტიკის ობიექტზე, კლინიკური სწავლების შედეგად შეძენილი ცოდნა-უნარების საფუძველზე, ოპერაციის მიმდინარეობისას, ქირურგს დამოუკიდებელ ასისტირებას უწევს!!! ???? წარმატებები ქეთევანს და ყველა, არჩეულ პროფესიაზე შეყვარებულ და მოტივირებულ სტუდენტს და მომავალ ექთანს!