პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“ 2020 წლის ჩარიცხვის პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები

???? 2023 წლის 24 და 26 ივლისს შპს ორიენტირში, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“ 2020 წლის ჩარიცხვის პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა საკვალიფიკაციო გამოცდები (თეორიულ-პრაქტიკული).
???? ვულოცავთ საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულებს სწავლის დასრულებას და ვუსურვებთ წარმატებებს! ❤️