პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა “კბილის სატექნიკო საქმე”.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა “კბილის სატექნიკო საქმე”. პროფესიული განათლების მასწავლებელი თამარ შალამბერიძე.