პროფესიული მომზადების პროგრამის “სადღესასწაულო ღინისძიების დაგეგმვა” მსმენელების მიერ სწავლის შედეგის დადასტურება!

პროფესიული მომზადების პროგრამის “სადღესასწაულო ღინისძიების დაგეგმვა” მსმენელების მიერ სწავლის შედეგის დადასტურება! მსმენელებმა დაგეგმა ბევრი საინტერესო ვირტუალური ღონისძიება და წარმატებები მათ რეალური ღონისძიებების დაგეგმვა/განხორციელის პროცესში!!!