პროფესიული მასწავლებელი მაია ცუკილაშვილი.?‍?

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “ინგლისური ენა” შედეგის დადასტურების პროცესი კოლეჯში 

🙂 ?‍? პროფესიული მასწავლებელი მაია ცუკილაშვილი.?‍?