პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა მონაწილეობა მიიღეს პროფესიული უნარების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში

კოლეჯის “ორიენტირი” პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა მონაწილეობა მიიღეს პროფესიული უნარების მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში- საწვლა- სწავლების თანამედროვე მიდგომები პროფესიულ განათლებაში და პროფესიული სტუდნტთა მიღწევების შეფასება