პროფესიული გადამზადების პროგრამა “სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა” წარმატებით დასრულდა.

პროფესიული გადამზადების პროგრამა “სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა” წარმატებით დასრულდა. არც თუ მარტივი და ამავე დროს მოცულობითი სწავლის შედეგებიც მსმენელების მიერ წარმატებით დადასტურდა!!!