პროფესიული გადამზადების პროგრამის “ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” მსმენელებმა

დაასრულეს პროგრამა და სწავლის შედეგები დაადასტურეს! მსმენელების მიერ გამოხატული კმაყოფილება პროგრამის განხორციელების პროცესისადმი და მადლიერება კოლეჯის პერსონალის მიმართ , დამატებითი მოტივაციაა კოლეჯისთვის! წარმატებები მათ ათვისებული პროგრამით დასაქმებაში!!! #ორიენტირიზრუნავსსწავლების მაღალხარისხზე!!!