პროექტის ,,ევროპის მეგზური“ მონაწილეები ა/წლის 15 თებერვალს, იმყოფებოდნენ, საინფორმაციო ცენტრში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ.

პროექტის ,,ევროპის მეგზური“ მონაწილეები ა/წლის 15 თებერვალს, იმყოფებოდნენ, საინფორმაციო ცენტრში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ.✅ პროექტის მონაწილეებს წარედგინათ პრეზენტაცია ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ.