პროგრამის განხორციელების უფლება

? შპს ორიენტირმა მოიპოვა მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“ – პროგრამის განხორციელების უფლება.