ორიენტირი აცხადებს ვაკანსიას ინტეგრირებული ზოგადი მოდულის მათემატიკური წიგნიერება და ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიების“ მოდულის გეოგრაფია პროფესიული
განთლების მასწავლებლის პოზიციაზე