მსმენელებმა განმსაზღვრელი შეფასების ტესტური დავალებები შეასრულეს.

✅მიმდინარე წლის 19 მარტს შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ მსმენელებმა განმსაზღვრელი შეფასების ტესტური დავალებები შეასრულეს.