მორიგი სამუშაო შეხვედრა ონლაინ რეჟიმში, “ორიენტირის” მასწავლებლებთან:)