მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს სსიპ -ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა 2023 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებთან.

????მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა 2023 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ პროფესიულ სტუდენტებთან.
???? შეხვედრას დაესწრნენ კოლეჯ ორიენტირის პროფესიული სტუდენტებიც. შეხვედრაზე გაზიარებული ინფორმაცია მათთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო. შეხვედრაზე დამსწრე სტუდენტები მიღებულ ინფორმაციას გაუზაირებენ პროგრამების სხვა სტუდენტებსაც.