მიმდინარე წლის 29 ივნისს, შედგა კერძო კოლეჯების ასოციაციის გაფართოებული შეხვედრა.