მიმდინარეობს რეგისტრაცია!

????ირჩიეთ თქვენთვის სასურველი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა!
???? გაცნობებთ, რომ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო 22 მაისიდან და გაგრძელდება 10 სექტემბრის ჩათვლით.
???? რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელია შემდეგ საიტზე: https://vet.emis.ge/#/
???? მსურველები მიიღებენ დეტალურ ინფორმაციას კოლეჯის ადმინისტრაციისთან კომუნიკაციით, შეეძლებათ შიდა რეგისტრაციის გავლა და საჭიროების შემთხვევაში მათ გაეწევათ დახმარება რეგისტრაციის პროცედურებში.
????შპს ორიენტირი აცხადებს მიღებას 2023 წლისთვის შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅ ფარმაცია (სააფთიაქო) – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);
✅ საექთნო განათლება – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);
✅ კბილის სატექნიკო საქმე- (სახელმწიფოს მხრიდან მეტწილი დაფინანსებით);
✅ საფინანსო სერვისები – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ) დაშვების წინაპირობა საბაზო განათლება, ასაკი 17 წელი;
✅ აღმზრდელი (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);
✅ღონისძიების ორგანიზება – (თვითდაფინანსებით).
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე “ღონისძიების ოერგანიზება”, სწავლის გადასახადის გადახდა პროფესიული სტუდენტებისთვის, შესაძლებელია მოქნილი გრაფიკით, 10 თვეზე გადანაწილებით.
???? მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს, რომლებსაც აქამდე არ უსარგებლიათ „სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადებით“, სწავლის პერიოდში შეეძლებათ ისარგებლებლონ „გადავადებით“.
???? ისწავლე ორიენტირში, მიიღე სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი და დასაქმდი არჩეული პროფესიის შესაბამისად!!!
???? მის: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. 26
collegeorientiri@gmail.com; www.orientiri.edu.ge
ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 577784746; 599275739